Studije procene uticaja na životnu sredinu

Studija procene uticaja na životnu sredinu su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Planovi upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Omugućavamo Vam da na odgovoran način pristupite upravljanju otpadom u Vašem preduzeću.

IPPC

Integrisana dozvola – Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja. Prepustite rešavanje vaše integrisane dozvole našim ekspertima.

Upravljanje vodama

Posebna pažnja multidisciplinarnog tima DIER je usmerena na rešavanju problema vezanih za vodu. Pružamo kompletna ispitivanja, tako i pronalaženja tehnloških rešenja i projektovanja u oblasti voda i voda za piće, su takođe deo naših usluga.

Implementacija sistema menadžmenta

Internacionalizacija poslovanja koja briše granice za robe i usluge i dugoročno interesno povezivanje internacionalnih kompanija, nametnule su potrebu za stvaranjem jedinstvenog međunarodnog okvira koji će definisati široko prihvaćena pravila i zahteve.

Usluge referenta zaštite životne sredine

Nudimo Vam usluge referenta zaštite životne sredine koji prati zakonske i ostale obaveze iz oblasti zaštite životne sredine. Vrši izradu i dostavlja redovne godišnje izveštaje, pruža pomoć pri realizaciji naloženih mera od strane nadležnih organa.


Usluge prilagođene klijentima

Pružamo kompletnu uslugu konsaltinga u oblasti zaštite životne sredine. DIER angažuje visokoobrazovane stručnjake različitih profila, koji se stalno usavršavaju kroz učešće na seminarima i kursevima. Na ovaj način stručnjaci DIER spremni su da odgovore na sve zahteve tržišta konsultantskih usluga u Srbiji i regionu.
DIER ima rasprostranjenu mrežu saradnika različitih profila koji se angažuju na projektima za koje se zahteva specifična ekspertiza.

Usluge prilagodjene klijentu

Profesionalni pristup


Kontakt

Unesite Vaše ime i prezime!
Unesite validan Email!
Unesite tekst!