Usluge

Usluge

Studije i planovi

Referent zaštite životne sredine

  • Izrada Dnevne evidencije otpada
  • Izrada Godišnjeg izveštaja otpada
  • Izrada dokumenta za kretanje neopasnog otpada
  • Izrada dokumenta za kretanje opasnog otpada
  • Izrade godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama stavljenim na tržište Republike Srbije
  • Izrada dnevna evidencija o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda
 • Uslugu vođenja evidencije izveštaja o izvršenim merenjima kvaliteta otpadnih voda
 • Uslugu vođenja evidencije izvestaja industrijskih postrojenja i aktivnosti ukojima se kontroliše emisija u vazduh
 • Savetnik za hemikalije
 • Savetnik za bezbednost i transport opasne robe
 • Savetnik za upravljanje otpadom

Dozvole i saglasnosti

Procena usaglašenosti